Contact us


Address: International Institute for Urban Systems Engineering

             No.2 Southeast University Road,Jiangning Discrict, 

             211189, Nanjing, Jiangsu Province, P.R China

  Email:xinwang@seu.edu.cn、seuzy2013@qq.com

      Tel:(+86)025-52091294